Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo

Zastosowanie grywalizacji ma na celu:

 

Jednym z najważniejszych, najbardziej palących i najbardziej niedostrzeganych problemów są poważne niedobory uwagi występujące u niemal wszystkich uczniów. Może to skutkować nie tylko problemami w nauce, ale także zaburzeniami relacji społecznych i problemami w recepcji i kategoryzowaniu wszelkiego typu informacji. A więc w efekcie... cierpieniem.

Udział uczniów w grze jest dobrowolny. Na lekcjach obowiązują ogólnie przyjęte normy zachowań społecznych i kultury.

 

 

The Ancient Forest, do you dare?

© 2019-2021 Jan Syski #