Lekcje języka angielskiego prowadzone są w systemie grywalizacyjnym według zasad gry „Take Thy Sword” w trybie edukacji przygodą. Gra trwa cały rok szkolny. Udział w niej nie jest obowiązkowy.

 

Grywalizacja to stosowanie mechanizmów z gier do motywowania i angażowania uczniów w środowisku nie będącym grą. Celem jest poprawa jakości procesu nauczania/uczenia się poprzez m.in. zwiększenie aktywności i zaangażowania uczniów na lekcji, podnoszenie poczucia własnej wartości i wiary w siebie, zwiększenie przyswajania, absorbcji treści, chłonności umysłu.

Jednym z głównych celów jest też praca z palącym i najbardziej niedostrzeganym zjawiskiem poważnych niedoborów uwagi występującym u niemal wszystkich uczniów.

 

Uwaga: w związku z powyższym nie będzie możliwości poprawiania oceny końcowej na zakończenie semestru i roku. Kluczowa jest systematyczna nauka i konsekwentna praca.

 

The Ancient Forest, do you dare?

© 2019-2021 Jan Syski #