Oceny

System ocen, warunki przeprowadzania sprawdzianów i oceniania uczniów reguluje Statu Szkoły.

Zwracam uwagę, że nie będzie możliwości poprawiania oceny końcowej na zakończenie semestru i roku. Kluczowa jest systematyczna nauka i konsekwentna praca. Proszę wziąć to pod uwagę już teraz.

Poprawa oceny końcowej na zakończenie semestru i roku będzie możliwa jedynie w wyjątkowych sytuacjach jak na przykład przedłużająca się choroba.

 

 

The Ancient Forest, do you dare?

© 2019-2021 Jan Syski #